Stolta svenska djur

Älgen

Älgen kallas ofta för skogens konung, kanske främst för att den bär en imponerande krona. Även fast den förekommer i norra Nordamerika och Asien förknippas den starkt med Sverige, inte minst bland svenskarna själva. Detta kan ha att göra med att tyska turister under 1990-talet påstods stjäla älgskyltar längs de svenska vägarna, enligt vad som sades eftersom det inte finns älgar i Tyskland och de därför tyckte att skyltarna var exotiska. Skyltarna fyller dock en funktion: varje år sker ca 5000 viltolyckor med älg i Sverige, vilket kostar samhället ungefär en miljard.

Vildsvinet

Antas ha funnits i Sverige åtminstone lika länge som människan, och forskarna tror att de första svenska tamsvinen härstammar från vildsvin som fångats in och domesticerats. Djuret utrotades i Sverige under 1700-talet, men återinfördes under 1800-talet, fast då i vilthägn. Många svin rymde från sådana hägn under 1940-talet och framåt, och 1987 upphävde riksdagen ett beslut från 1980 om att vildsvinet skulle betraktas som en främmande art i landet. Historiskt sett har Dalälven utgjort nordgränsen för vildsvinets utbredning.

Bävern minskade starkt i utbredning under 1800-talet, detta p.g.a. nya metoder i jordbruket, framför allt utdikningar. Arten fridlystes i Sverige 1873, men då var den redan utdöd i landet. 50 år senare återplanterades den in i landet från Norge, där en rådig markägare räddat den genom att fridlysa den på sina marker redan år 1840. Bävern lever i närheten av vattendrag där den bygger dammar och hyddor av grenar, kvistar och slam.

Rådjuret

Finns i nästan alla naturmiljöer i Europa, i löv- och barrskog, ljunghedar och våtmarker. Det äter framför allt löv och örter, vilket gör att det inte konkurrerar med hjortdjur som dovhjort, som framför allt äter gräs. I dagsläget finns mellan 600 000 och 800 000 rådjur i Sverige, men arten har periodvis varit nära att utrotas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *